Om os

Vision & Mission

BFC’s formål er, at forfølge en vision om, at skabe et arbejdsmiljø for alle brandfolk i Danmark, der bringer tilfælde af cancer og andre sygdomme ned på et niveau der ligger under befolkningsgennemsnittet inklusiv ” healthy workers effect”. Og at støtte ramte brandfolk og deres nærmeste familie/efterladte, igennem:

  • A. politisk lobbyarbejde, der skal føre til en ”fair lovgivning” der anderkender visse cancertyper som erhvervsrelaterede sygdomme, på lovgivningsniveau som det ses i f.eks. Canada.
  • B. at støtte ramte brandfolk og deres nærmeste familie/efterladte, eksempelvis via. støttegrupper, rådgivning og andet.
  • C. at oplyse politikere, befolkning og brandfolk om brandfolks arbejde og at bringe brandmanden i fokus igennem f.eks. elektroniske medier, undervisning og foredrag.
  • D. alle relevante resultater og oplysninger som BFC opnår selvstændigt og/eller i samarbejde med andre og som kan have almenhedens interesse og/eller komme almenheden til gavn vil blive delt.
  • E. søge at styrke BFC’s økonomiske validitet igennem bl.a. fondsansøgninger, sponsorrater, div. vedligeholde og udbygge globale kontakter via. Brandfolkenes Organisation.
  • F. at anmelde, følge og medvirke til behandling af cancersager af særlig betydning igennem Arbejdsskadestyrelsen ASK.
  • G. at holde fokus på, at dansk og europæisk lovgivning overholdes i danske beredskaber.
  • H. at fremme forebyggelse af sygdomme hos brandfolk, med særlig fokus på cancer igennem f.eks. samarbejde med andre organisationer/virksomheder, eller ved BFC’s eget arbejde/udvikling af materiel, procedurer og andet.
  • I. at fremme general sundhed for alle brandfolk.